Thông tin

Hoạt động xây dựng tinh thần tập thể.


Nhằm tạo tinh thần đoàn kết cho toàn thể nhân viên công ty, một hội trại ngoài trời đã tiếp thêm năng lượng cho anh chị em OTOVIET.


Mọi người đểu hòa mình vào những trò chơi năng động, tạo sự gắng kết giữa các phòng ban.

Điều này góp phần không nhỏ để tinh thần làm việc được hăng say hơn.

Các tin khác